Gabinet Psychoterapii i Pomocy Psychologicznej

mgr Zofia Burzykowska
ul. Jagiellońska 7, Zakopane

Zapraszam
zdjecie niedostepne
Terapia Gestalt

Psychoterapia Gestalt należy do nurtu terapii humanistycznych, relacyjnych. Nazwa "Gestalt" pochodzi od niemieckiego czasownika gestalten - formować, nadawać strukturę. Teoria i praktyka terapii Gestalt zawiera się w formule "Tu i Teraz", "Ja i Ty".
Kładzie ona akcent na świadomość aktualnego doświadczenia "Tu i teraz" i specyficzną relację "Ja - Ty" będącą spotkaniem dwóch osób w dialogu egzystencjalnym.
Holistyczne podejście w terapii Gestalt bierze pod uwagę człowieka na wszystkich poziomach jego funkcjonowania:
  • fizycznym
  • emocjonalnym
  • racjonalnym
  • duchowym
  • bytowym
Łącząc te sfery, integruje ludzką egzystencję, umożliwiając całościowe doświadczanie siebie. Pomaga osiągać pełnię. Zwiększa możliwości adaptacyjne człowieka do różnych środowisk, odbudowuje możliwości dokonywania wyborów.

Celem terapii Gestalt jest poszerzenie świadomości siebie samego, własnych uczuć, myśli , potrzeb i sygnałów z ciała.
Dzięki terapii Gestalt, człowiek uczy się zaspakajać swoje autentyczne potrzeby oraz przyjmować odpowiedzialność za swoje wybory i działania. Ponoszenie w pełni świadomej odpowiedzialności za swoje wybory, daje poczucie sprawstwa - panowania nad swoim życiem i w konsekwencji wolność.
Copyright (C)
DaneosTeam Software